Rekisteriseloste/ Caritaksen verkkokaupan asiakasrekisteri Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Caritas Palvelut Oy, Y-tunnus 2574952-8 Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sanna Tervo +358 (0) 50 364 0041

Rekisterin nimi

Caritaksen verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Caritas Palvelut Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus. Mahdollinen suostumus lähettää hänelle suoramarkkinointia.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot, asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja mahdollinen tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojaus

Caritas Palvelut Oy:n asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Caritas Palvelut Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:
Caritas Palvelut Oy Tarkastuspyyntö Kapellimestarinkatu 2 90140 Oulu

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteristä vastaavalle henkilölle, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sanna Tervolle, +358 (0) 50 364 0041 tai kirjeitse osoitteeseen: Caritas Palvelut Oy, Asiakastietojen päivitykset, Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu.

Tiedon päivittäminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön (ks. yllä) tiedon korjaamiseksi.

Caritas Palvelut Oy pidättää oikeudet muutoksiin.

Maksutavat